Politica de privacitat

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, segons els articles, 5, 6 i 7, i per l’LOPD 3/2018, de 5 de desembre, de garantia dels drets digitals, en el seu Títol II i els seus articles, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades és:

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DEL TENES, P5809508D, PLAÇA DE LA VILA, S/N, 08185, LLIÇÀ DE VALL, BARCELONA, 620 392 213, dpd@grupoqualia.net

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DEL TENES, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Les dades seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les que són tractades i, si fos necessari, actualitzades. S’adoptaran totes les mesures raonables per a què se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les que es tracten.

L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només se cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament.

Dades a tractar:  Recollides a l'aplicació de Viu el Tenes

Finalitat: Utilització de l’aplicació de Viu el Tenes

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, adreçant-se a MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA VALL DEL TENES, P5809508D, PLAÇA DE LA VILA, S/N, 08185, LLIÇÀ DE VALL, BARCELONA, 620 392 213, dpd@grupoqualia.net

He llegit, comprès i he estat informat, atorgo el meu consentiment i cedeixo les meves dades personals lliurement. L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.